Protetika

Kada je reč o protetici, potrebno je istaći da se ona može biti fiksna ili mobilna. Fiksna i mobilna protetika se bave nadomeštanjem izgubljenih zuba i mekih dijelova usne duplje putem proteza, krunica, mostova, itd. Fiksna protetika označava one elemente koji se trajno ugrađuju u vilicu i koji se ne mogu izvaditi.  Mobilna protetika se radi u slučajevima kada fiksna protetika nije moguća i odnosi se na elemente koji nisu fiksno smešteni u vilicu već se mogu po potrebi i izvaditi.

protetika